Amalan-amalan PENDINDING SIHIR berasaskan Al-Quran.. AMALKAN DAN SEBARKAN PADA KELUARGA TERSAYANG !!Ada lima jenis benteng pertahanan diri, keluargadan harta benda yang boleh diamalkan sepertiberikut; 

i. Al-Muawwizat
ii. Ayatul Kursi
iii. Ayat 1 hingga 9 Surah Yaasin
iv. Ayat Berkubu
v. Ayat Penggerak

1.0 AL-MUAWWIZAT (PELINDUNG-PELINDUNG)

Al-Muawwizat iaitu;
1. Surah Al-Ikhlas
2. Surah Al-Falaq 3. Surah An-Naas

CARA


1. Lunjurkan kaki ke arah Qiblat
2. Mengangkat dua tangan seperti berdoa
3. Baca ayat-ayat Muawwizat sehingga selesai (tidaktermasuk membaca Surah Al-Fatihah)
4. Tarik nafas kemudian tiup pada tapak tangansehingga habis nafas
5. Tarik sikit nafas kemudian tahan nafas sambilmenyapu tapak tangan keseluruh anggota badanyang boleh dicapai kecuali anggota sulit.
6. Lakukan sekali sebelum tidur & selepas solatsubuh setiap hari


1.0 AL-MUAWWIZAT (PELINDUNG-PELINDUNG)

BACAAN


Al-Muawwizat iaitu;
1. Surah Al-Ikhlas
2. Surah Al-Falaq
3. Surah An-Naas

CARA

1. Lunjurkan kaki ke arah Qiblat
2. Mengangkat dua tangan seperti berdoa
3. Baca ayat-ayat Muawwizat sehingga selesai (tidaktermasuk membaca Surah Al-Fatihah)
4. Tarik nafas kemudian tiup pada tapak tangansehingga habis nafas
5. Tarik sikit nafas kemudian tahan nafas sambilmenyapu tapak tangan keseluruh anggota badanyang boleh dicapai kecuali anggota sulit.
6. Lakukan sekali sebelum tidur & selepas solatsubuh setiap hari

2.0 AYATUL KURSI

CARA


1. Baca Ayatul Kursi dengan 9 wakaf
2. Untuk melindungi diri sendiri: selepas baca ayatulkursi tiup disekeliling mengikut pergerakan tawafkaabah, dengan niat melindung diri.
3. Untuk melindungi rumah: baca ayatul kursi sambilberjalan mengelilingi rumah (mengikut pergerakanseperti tawaf kaabah). Berjalan sama ada didalamatau diluar rumah.


3.0 AYAT 1 HINGGA 9 DALAM SURAH YAASIN

Terjemahan:
(1) Yaa Siin. (2) Demi Al Qur'an yang penuh hikmah, (3) sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul, (4) (yang berada) di atas jalan yang lurus, (5) (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang MahaPerkasa lagi Maha Penyayang, (6) agar kamumemberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapakmereka belum pernah diberi peringatan, karena itumereka lalai.(7) Sesungguhnya telah pasti berlakuperkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakanmereka, karena mereka tidak beriman. (8) Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu,maka karena itu mereka tertengadah. (9) Dan Kamiadakan di hadapan mereka dinding dan di belakangmereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) merekasehingga mereka tidak dapat melihat.

CARA

1. Untuk memegar diri, keluarga dan harta benda
2. Berdiri disatu penjuru rumah (katakan dihadapanrumah sebelah kanan) sambil menghadap penjuru rumahsatu lagi iaitu dikiri rumah. Baca surah Al-fatihah diikutiSurah Yaasin ayat 1~9. Sambil baca, sambil berjalanmenuju kepenjuru rumah satu lagi. (Ikut arah TawafKaabah). Baca kombinasi ini di setiap penjuru iaitu sampaibertemu penjuru yang mula-mula. Jumlahnya 4 kali. Akhirsekali baca kombinasi ini sambil mengisyarat mendindingkeseluruhan bumbung rumah.
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post