Hati-Hati, Kini Al Quran Palsu Buatan Amerika Syarikat diedarkan Di Internet !!! Sebarkan pada semua !!

Berita ini cukup mengusik telinga umat Islam di seluruh dunia. Dengan kezaliman para kaum kafir mereka setiap hari menyebarkan atau menyerang umat Islam di seluruh duni seperti dengan menyebarkan Al Qur’an palsu dan kini Al Qur’an tersebut mudah didapatkan di internet. Al Qur’an palsu ini bernama Al Furqan AL Haq, dan dicetak pertama kali di duni yaitu di Negara Kuwait dan Iraq. Negara yang menyebarkannya yaitu Amerika dan Israel.


Ternyata Al Qur’an palsu ini disusun oleh seorang penginjil bernama Anis Shorrosh dan menamakannya dengan The True Furqan atau Al-Furqanul Al-Haqq. Tujuan si penginjil ini untuk menandingi kitab suci Al Qur’an yang asli. Untuk memuluskan niatnya, penginjil itu berganti nama menjadi Al-Safee Al-Mahdi. Kenyataannya di Amerika Serikat sendiri dibuat geger akibat kejadian ini.

Al Qur'an palsu ini 'The True Furqan terdiri 366 halaman, bersampul hijau, bertuliskan kaligrafi Aran' Al Furqan Al-Haqq dan bewarna emas kekuningan. Pada setiap halamannya, ayatnya dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris terjemahannya. Isi Al Qur'an palsu tersebut sama seperti Al-Quran asli dari konsepnya iaitu mengikuti nama-nama surat Al-Fatihah, Al-Janna, Al-Injil, At-Tajassud dan lain-lain. Yang menghairankan isi kandungannya hanya membincangkan yesus kristus, Naudzubillah.
Al-Quran palsu tersebut ditulis selama 7 tahun. Kerana itu penulisnya sesumbar dan mengatakan bahawa kitab itu lebih baik daripada Al-Qur`ân, sebab kitab suci umat Islam itu ditulis oleh Rasulullah SAW dalam waktu selama 23 tahun.
Sebuah laman web kerajaan Ameri yang cukup terkenal pernah mengulas AL Qur'an palsu tersebut dengan judul "A New American Surat khabar? Evangelical Christian Group Writes Book Challenging The Koran ". Sejumlah pihak terkait dalam penerbitan dan penyebaran buku tersebut, seperti TBN iaitu sebuah organisasi Kristian terbesar. TBN juga mengambil bahagian dalam mengumpul dana dan sumbangan untuk penyebaran buku tersebut di Negara Iraq.

Supaya propagandanya berjalan lancar dab sesuai harapan, si penginjil yang berganti nama tersebut melengkapinya dengan komen beberapa tokoh terkenal, seperti dari Baptist Press, Dr. Michael Brown seorang guru besar bahasa-bahasa Semit, dan Bill Graham dari Center for Muslim Studies. Pun demikian, sebahagian pihak masih meragui sama ada orang-orang tersebut memang memberikan komen positif terhadap buku The True Furqan ini.

Berikut ini contoh isi Al Qur'an palsu yang didapatkan dari pelbagai sumber dan hanya dipaparkan artinya:

Dengan menggunakan basmalah yang membingungkan yang menggabungkan 3 agama, Islam, Kristian dan Yahudi.

Pembukaan Basmallah yang aneh:
Artinya: "Dengan nama bapak kalimat ruh tuhan yang esa tiga dalam satu satu dalam tiga yang berbeza-beza"
Dan inilah contoh ayat-ayat dalam al-Qur'an palsu itu:
Dalam surat Al-Muftarah:
Artinya: "Wahai manusia sungguh kamu telah mati dan kami hidupkan kembali dengan kalimat injil al-haq kemudian kami hidupkan (kembali) dengan cahaya al-furqon al-haq".
Dalam surat Al-Masih:
Artinya: "dan kalian mengira bahawa al-injil itu telah diubah (palsukan) sebahagiannya dan kemudian kamu mengingkarinya belakang punggung-punggung kalian."

Artinya: "dan kamu mengatakan: kami telah beriman dengan Allah dan apa-apa yang diturunkan Musa dari Tuhannya kemudian kalian mengingkarinya, dan barang siapa yang menjadikan selain dari agama kami sebagai agamanya maka tidak akan diterima darinya dan inilah perkataan orang-orang munafiq."

Semoga sahabat Renungan Islam semua lebih berhati-hati berkaitan adanya Al Qur'an palsu terutama bagi sahabat yang suka searching Al Qur'an di google ata internet. Semoga bermanfaat bagi semua.
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post