10 Perbuatan Yang Sering Kita Lakukan Yang Ternyata Menjadi Penghalang Rezeki Kita


Dalam suatu majlis yang diadakan dan ustadz Yusuf Mansur menjadi penceramahnya, beliau mengutarakan bahawa ada 10 dosa besar yang boleh menghalang rezeki. Dosa-dosa tersebut boleh dosa terhadap Allah serta boleh juga dosa terhadap sesama manusia.

Bila kamu merasa rezeki kamu seret, cubalah pengenalan diri kamu apakah kamu meperbuat salah satu alias pelbagai dosa besar yang bakal kita kutip satu persatu dari ustaz Yusuf Mansur.

Apa saja dosa-dosa besar tersebut sampai-sampai boleh menjadikan penghalang turunnya rezeki daripada Allah untuk kita? Sila indetifikasi diri kalian masing-masing sama ada kalin sempat meperbuat dosa besar yang sempat dihuraikan oleh ustaz Yusuf Mansur berikut ini:

1. Syirik (Menyekutukan Allah)
Syirik merupakan dosa besar yang dapat menjadi penghalang bagi rezeki, syirik merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Jika ada orang yang mati dalam keadaan tetap syirik maka ia bakal berada dalam neraka selama-lamanya.

2. Meninggalkan Sholat
Solat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, dan meninggalkan solat merupakan dosa besar. Ada baiknya kamu rutin menjaga solat anda, seboleh mungkin ditunaikan. Sebaiknya ketika panggilan Allah (azan) berkumandang segeralah penuhi panggilannya, jangan ditunda-tunda. Nggak mau juga kan rezekinya ditunda oleh Allah.

3. Durhaka Terhadap Orang Tua
Surga ditelapak kaki ibu, dan jika kalian durhaka terhadap kedua orang tua sama saja menjauhkan diri dari surga. Sekaligus menjauhkan kalian dari rezeki yang halal.

4. Zina
Bagaimanapun jangan sempat berbuat zina. Hukuman orang yang berzina benar-benar berat serta juga zina tergolong dari dosa besar.

5. Rizki Haram
Perolehlah rizki dengan langkah-langkah yang halal, dengan usaha yang halal. Rizki yang diperoleh dengan cara haram bisa memutus rizki halal karena rizki haram merupakan tergolong dosa besar penghalang rezeki halal.

6. Minum Khamr
Minum-minuman keras alias khamr merupakan minuman yang memabukkan dan Allah melarang kita meminumnya. Tersedia tak sedikit faktor yang mudharat pada khamr ini. Maka jauhilah khamr karena Allah. Maka senantiasa Allah akan mendekatkan rezkinya kepada kalian semua.

7. Memutus Silaturahim
Memutus silaturahim merupakan faktor yang menghalangi rezeki, sebaliknya menyambung silaturahim merupakan faktor yang dapat mendatangkan rezeki.

8. Menuduh serta Bersaksi Palsu
Hati hati dengan ucapan yang anda ucapkan, mulutmu harimaumu. Terkadang mulut sulit untuk dikendalikan, tapi cobalah mengatakan yang baik jikalau tidak bisa maka sebaiknya kalian diam.

9. Kikir serta Pelit
Kikir merupakan dosa penghalang rezeki, jauhilah kikir. Sebaliknya dermawan, suka membantu merupakan sikap yang mendatangkan rezeki.

10. Ghibah
Ghibah alias gosip, menuturkan kekurang baikan orang merupakan dosa besar! Awas, ghibah juga bisa dalam agenda televisi.

Yah itulah tadi perkara-perkara yang bisa menjadikan menjauhnya rezeki terhadap kit. maka dari itu mulai sekarang berhentilah dan jauhilah perkara-perkara tersebut agar rezeki yang halal senantiasa senang dan akan datang dengan sendirinya, dan semoga menjadi rezeki yang barokah.

Wallahu A’lam

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post